AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI

Ameliyathane, bir hastanede sterilizasyonun en yüksek seviyede olduğu alandır. Bu alanda sadece uygun eğitimi almış, kurallara riayet eden profesyoneller çalışabilir. Ameliyathanede gerçekleştirilen operasyonların tamamı tek kişinin değil tüm unsurlarıyla uyumlu bir şekilde çalışan bir ekip işidir. Bu çarkın en önemli dişlilerinden birisini de Ameliyathane Teknikerleri oluşturur. Bir operasyon odasının hazırlanması, kullanılacak ekipmanın sterilizasyonu ve hazırlanması, gerekli durumlarda operasyon ekibine yardımcı olunarak destek verilmesi bir Ameliyathane Teknikerinin temel görevidir. Bu anlamda iyi yetişmiş bir tekniker, operasyon ekibinin en büyük yardımcılarından birisidir ve ameliyat sürecinin sağlıklı işlemesinin en temel sağlayıcılarındandır.

Mezuniyet Koşulları
Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin 120 AKTS karşılığında derslerini en az 2.00 not ortalaması ile tamamlamış olmak zorundadır. Bu derslere Yaz Stajı ve iki dönem Yerinde Uygulama zorunlu staj dersleri de dahildir.

Mezunların Mesleki Profili
Gün geçtikçe daha da fazla sayıda yardımcı sağlık personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların başında da artan ameliyathane iş yükü ve eğitimli, yetişmiş personel ihtiyacı olan Ameliyathane Teknikerleri gelmektedir. İhtiyacı karşılamak için açılan özel hastanelerle birlikte kalifeye elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmakta ve iş alanı gün geçtikçe artmaktadır.

Bir Üst Dereceye Geçiş
Programdan mezun olan öğrenciler, arzu ettikleri taktirde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğrenimlerine devam edebilirler. Geçiş yapabilecekleri lisans bölümleri şunlardır;

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyal Hizmet

 

İletişim BilgilerimizZafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1
Esenyurt İstanbul / Türkiye

444 9 123
tanitim@esenyurt.edu.tr

FAX : +(90) 212 699 09 90

Sosyal Medya