ANESTEZİ PROGRAMI

Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyilik halinde olmasıdır. Bu amaçla hizmet veren tüm kurum ve kuruluşları kapsayan sağlık sektörünün yapısı ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalitenin yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Anestezi programının vizyonu, değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren toplumsal sorumluluklarını bilen, Anestezi Teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır.

 

Anestezi Programı, Anestezi ve reanimasyon alanında anestezi uygulamaları için hastayı, anestezi cihazları ve ilaçlarını hazırlayabilen, genel anestezi uygulamalarını sorumlulukları kapsamında yerine getirebilen, hastayı anestezi süresince takip edebilen, hastada gelişebilecek komplikasyonları fark ederek gerekli önlemleri alabilen, anestezinin sonlandırılması için gerekli işlemleri yapan, postoperatif dönemde hastayı izleyen, değerlendirebilen, aynı zamanda mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireyleri yetiştirerek sağlık hizmetleri alanına katkıda bulunacaktır.

 

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

 

Mezunların Mesleki Profili

Anestezi teknikeri ameliyat yapılan ve reanimasyon ünitesi olan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, Ozel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri vb.) çalışır.

 

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik,

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

İletişim BilgilerimizZafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1
Esenyurt İstanbul / Türkiye

444 9 123
tanitim@esenyurt.edu.tr

FAX : +(90) 212 699 09 90

Sosyal Medya