Danışma Kurulu

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
  Murat ERGİN Müdür V.
Prof. Dr. Hüseyin BAŞLIGİL Üye
Prof. Dr. Ulvi AVCIATA Üye
Dr. Öğr. Üyesi Umut H. İNAN Üye
Doç. Dr. Mustafa Emre AYDEMİR Üye