Europass CV

Europass Nedir?
Beceri ve yeterliliklerinizi Avrupa’da daha açık ve kolayca anlaşılır hale getirmek için beş belge:

İki belgeye erişim serbest olup:
Özgeçmiş (CV) size becerilerinizi ve yeterliliklerinizi etkin ve açık şekilde sunmanız için yardım eder. CV’nizi (+ niyet mektubunuzu) online oluşturun.
Dil Pasaportu dil becerileri ve yeterlilikler için bir öz-değerlendirme aracıdır. Dil passaportunzu online oluşturun.
Üç belge, eğitim ve mesleki eğitim otoritelerince düzenlenmektedir:
Europass Hareketlilik başka bir Avrupa ülkesinde edinilen bilgi ve becerileri kayıt altına alır.
Sertifika Eki eğitim ve mesleki eğitim sertifikasına sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerileri tanımlar.
Diploma Eki yüksek öğrenim derecesine sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerileri tanımlar.
Ulusal Europass Merkezleri ağı
Amacı
Vatandaşlar iş veya eğitim ararken, beceri ve yeterliliklerini etkin şekilde ifade etmelerine yardımcı olur.
İşverenlerin, beceri ve yeterlilik işgücünü daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
Eğitim otoritelerinin müfredat içeriğini tanımlamaları ve ifade etmelerine yardımcı olur.

Daha detaylı bilgi için:
https://europass.cedefop.europa.eu/tr