12/04/2022

Ukrayna'daki Üniversitelerden Özel Öğrencilik Başvuruları

Anasayfa > duyuru >Ukrayna'daki Üniversitelerden Özel Öğrencilik Başvuruları

Ukrayna-Rusya  savaşı nedeniyle Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrenciler ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin

 

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

ÖZEL ÖĞRENCİLİK KABUL ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ İŞLEMLERİ

 

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna'daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebilecekler,  bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil kayıtlı öğrencileri, özel öğrencilik hakkından yararlanabileceklerdir.

Genel Prensipler

 

 1. Üniversitemize özel öğrenci statüsünde kabul edilip, eğitim görecek olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunun ve Üniversitemizin derslere devam, sınav, başarı değerlendirmesi ve disiplin hakkındaki mevzuat hükümlerine tabidir.
 2. Özel öğrencinin, bir yarıyılda alabileceği derslerin kredileri toplamı, Üniversitemizin yönetmelik ve yönergelerinde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum kredi sınırını aşamayacaktır.
 3. Başvurular dönemlik veya yıllık olarak yapılır. Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır.
 4. Özel öğrenci başvuruları, başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde değerlendirilerek ilgili bölüm / program kurulu kararı ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile başvurunun kabulü veya reddine karar verilir.
 5. Özel öğrenci statüsündeki bir öğrencinin kayıt dondurma talebi, kayıtlı olduğu Üniversitesince değerlendirileceğinden Üniversitemizin bu konuda yetkisi bulunmamaktadır.
 6. Özel öğrencilik, süresi ne olursa olsun, özel öğrencilik imkânından yararlanan öğrencilere Üniversitemizden diploma, unvan veya herhangi bir statü verilmeyecektir.
 7. Özel öğrencilik imkânından yararlanabilmek amacıyla Üniversitemize müracaat eden öğrencilerden, öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları gibi belgeler istenmektedir. Ancak olağanüstü şartlar nedeniyle başvuru esnasında ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgelerin 26.07.2022 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
 8. Özel öğrencilik talebinde bulunulan öğrencilerde başvurdukları diploma programının asgari yerleştirme puanı aranacaktır.
 9. Üniversitemizde özel öğrencilikten yararlanan Türk vatandaşı öğrenci sayısı, her bir diploma programı için sınıf ayrımı gözetmeksizin toplamda 40'ı aşmayacaktır.
 10. Üniversitemizde özel öğrencilik statüsünde öğrenim gören öğrencilere, dönem sonunda, aldıkları teorik/uygulamalı derslere ilişkin AKTS kredileri ve sınav sonuçları gibi kazanımları gösteren onaylı bir belge verilecektir.
 11. Türkçe öğretim yapan programlara özel öğrenci olarak başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil düzeylerinin yeterli olduğunu Üniversitemizin “Uluslararası Öğrenci Kabulü Esasları’’ hükümleri çerçevesinde belgelendirmeleri gerekmektedir.
 12. Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlardan veya Türkçe programlarda İngilizce destekli verilen dersleri alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.
 13. Özel öğrenciler, özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programına kayıtlı Türk vatandaşı öğrencilerin dönem başına ödediği ücreti ödeyeceklerdir.
 14. Öğrencinin, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının ortadan kalkması veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir fiil nedeniyle ceza alması durumlarında, ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve üniversite yönetim kurulunun onayı ile özel öğrencilik statüsü sona erer.

Başvuru için gerekli belgeler

 

 1. Özel öğrenci başvuru formu
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 3. İki adet fotoğraf
 4. Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript) (Türkçe tercümeli ve noter onaylı veya apostilli)
 5. Ukrayna’da Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi ve transkript (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci başvurularında orijinali Türkçe olmayan tüm belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan veya yeminli tercümanlar tarafından Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyaları eklenmelidir.
 6. Yabancı uyruklu öğrneciler için Türkçe dil yeterlilik belgesi (Öğretim dili Türkçe haricinde bir dil olan programda kayıtlı olup öğretim dili Türkçe olan programda özel öğrenci olabilmek için yapılan başvurularda eklenecektir.)
 7. İngilizce yeterlilik belgesi (Öğretim dili İngilizce haricinde bir dil olan programda kayıtlı olup öğretim dili İngilizce olan programda özel öğrenci olabilmek için yapılan başvurularda eklenecektir.

 

Not: Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci başvurularında orijinali Türkçe olmayan tüm belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunda Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyaları eklenmelidir.