Akademik Komisyon Temsilcileri

Birimi

Adı Soyadı

Fen Bilimleri Enstitüsü:           

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YAŞAR

Sosyal Bilimler Enstitüsü:           

Dr. Öğr. Üyesi Engin YÖRÜK

Sağlık Bilimleri Fakültesi:    

Arş. Gör. Gülay ORUÇ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi: 

Doç. Dr. Ali Rıza PARSA

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi: 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÜREN

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi:

Dr. Öğr. Üyesi Handan BELİVERMİŞ

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu:

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan TOĞUÇ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:

Öğr. Gör. Ramazan SANLAV

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: 

Öğr. Gör. Muhammed Sinan KARABIYIK

Meslek Yüksekokulu:

Öğr. Gör. Erman ŞAHİNER

Yabancı Diller Hazırlık: 

Öğr. Gör. Aylin ÇELEN