Engelli Öğrenci Birimi Üyeleri

Engelli Öğrenciler Birimi

Üyeleri

Başkan: Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hayrettin AKKAYA

Genel Sekreter V.

Gülfer YILDIZ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Duygu GÜRSOY

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Ali Haydar ŞAHİN

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Murat AKDOĞAN

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İdari Amiri

Mustafa Serhat DURMUŞ

İşyeri Hekimi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HEKİMOĞLU

Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Recai AKAY