Engelli Öğrenci Birimi Üyeleri

Engelli Öğrenciler Birimi

Üyeleri

Başkan: Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Özlem Arzu AZER

Genel Sekreter

Okan ÖZPINAR 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Ali Haydar ŞAHİN

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Safiye Alev BOZKUŞ

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İdari Amiri

Emrah CİVAN

İşyeri Hekimi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HEKİMOĞLU

Rehberlik ve Psk. Danışmanlık Birimi Yöneticisi 

Öğr. Gör. Recai AKAY

Öğrenci Konseyi Başkanı

Kadir AHISKA