Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

 • Geleneksel öğrenme yöntemlerinin ötesinde kolay erişilebilir, eğitim kalitesi yüksek, ileri teknolojileri kullanan, gelecek projeksiyonuyla hareket eden bir sistemin oluşturulmasını sağlamak
 • Uzaktan/karma eğitimin altyapısının güçlendirilmesi ve öğrenci odaklı kaliteli bir eğitim verilmesini sağlanmak.
 • Öğrencilerin katılımın yüksek olduğu eğitim kalitesinin kullanılan metotlar ve materyallerle arttırılacağı teknolojik altyapının sağlanması ve geliştirilmesi
 • Uzaktan eğitim sistemiyle ders vermekte olan öğretim üyesi/ görevlilerinin sistemi kullanabilmeleri husussundaki eğitimlerinin tamamlanması
 • Derslerinin yapabilmeleri için teknik destek sağlamak, derslerini takip etmek ve eksiklerini
 • Uzaktan eğitim sürecinin her aşamasının takip edilmesi çalışmaların raporlanması ve değerlendirilmesi araştırma geliştirme çalışmalarıyla daha ileri seviyeye taşınması
 • Uzaktan eğitim akademik derslerin yanısıra çeşitli etkinliklerle(konferans, vebinar) öğrencilerin gelişimini sağlamak okulun görünürlüğünü arttırmak
 • Etkinliği ve verimliliği arttırmak için ileri bilgi ve iletişim teknolojileri(Zoom,Alms,Perculus,Msteams,) kullanılması
 • Uzaktan eğitim sistemi bünyesinde öğrencilerin ders içerikleri ve materyallerine zaman ve mekandan bağımsız olarak erişimlerinin sağlanması.
 • Öğrencilerin dekanları, bölüm başkanları ve öğretim üyeleriyle sohbet ve bilgilendirme toplantılarında bir araya gelmeleri sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerin derslerden ayrı olarak online spor etkinliklerinin düzenlenmesi(pilates)

Vizyonumuz

Uzaktan/karma eğitim sistemine değişik metot ve materyallerin kullanılacağı ileri düzey teknolojileri kullanarak öğrenci odaklı eğitim verilmesi, projeksiyonların analiz edilmesi ve diğer üniversitelere liderlik yapacak uzaktan eğitim sisteminin kurulması ve öğretim dışında üniversite sanayi işbirliğinin sanal platformda sağlanması amaçlanmaktadır.