Etik Kurul Başvuruları

 İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Girişimsel Olmayan Etik Kurulu’na

Başvuru Yapacak Araştırmacıların Dikkatine

 

Değerli Araştırmacılar,

Girişimsel olmayan araştırmalarınızla ilgili Etik Kurul Başkanlığı’na başvurularınız için,  Üniversitemizin resmi internet sitesinde Etik Kurul Başkanlığı sekmesinden ulaştığınız dilekçeniz ve dilekçeniz ekinde bulunması gereken bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak tamamlamanız gerekmektedir. Usulüne uygun olarak hazırladığınız başvuru dosyasını Üniversitemiz bünyesinde Etik Kurul Sekreterliği’ne teslim edebilirisiniz.

 

Sekreterlik Görevlisi :

İrtibat Tel No            :

Formlar

  1. Dilekçe
  2. Taahhütname
  3. Bölüm / Kurum Sorumlusunun Bilgilendirilme Belgesi
  4. Başvuru Formu
  5. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu
  6. Materyal Alımı / Kullanımı Onam Formu
  7. YÖK Formatlı Özgeçmiş
  8. Kurum İzni Alınacağına Dair Form

Etik Kurul Başvuruları