İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Programda amacımız; ani hastalık, yaralanma, solunum yetmezliği; yangın felaketi ve deprem gibi hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen, hayat kurtarıcı ve gerekli ilk yardım müdahalelerini olay yerinde uygulayıp hastayı donanımlı bir ambulans ile bir sağlık kuruluşuna zamanında, zarar vermeden ulaştırmayı sağlayacak, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına önem veren, vicdanlı, ahlaklı, optimal düzeyde iletişim becerilerine olan ve sahip olduğu teorik bilgi ışığında tıbbi girişimleri uygulayabilecek aktif sağlık personeli yetiştirmektir.

Program Profili

Programın eğitim süresi içerisinde öğrenciler, İlk ve Acil Yardım teorik ve pratik meslek derslerine ek olarak (acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları), Temel Tıp Dersleri (Anatomi, Fizyoloji, Farmakoloji), Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Meslek etiği ve İletişim derslerinde eğitim görürler.

Öğrenciler dönem stajlarını hastanelerin (Tıp Fakültesi Hastaneleri, SSK hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri) Acil Servis’lerinde ve 112 Ambulans İstasyonları’ nda (Acil sağlık çağrılarının karşılandığı, ambulansların sevk ve idare edildiği Komuta Kontrol Merkezleri’ne bağlı istasyonlar) yapmaktadırlar. Ayrıca 2. yarıyıl sonunda 15 gün olan yaz stajlarını hastanelerin Acil Servis’lerinde ve 112 ambulans istasyonlarında yapmaktadırlar.

Öğrenciler, özellikle sağlık alanı başta olmak üzere temelinde merak ve yüksek hayal gücü barındıran, mütemadiyen ilerleyen ve her türlü teknolojik, bilimsel gelişim ve değişimleri takip eden; insan- sağlık kavramlarının bilincinde, araştırmacı, meraklı; mesleki etik ve insani değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olacakları bilgi ve beceri ile ‘hayat’ lara dokunan, güleryüzlü, soğukkanlı ve dinamik kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Programı bitirenlere “Ön Lisans Diploması” ile birlikte "Acil ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)’’ ünvanı verilir.

Mezuniyet Koşulları

Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin 120 AKTS karşılığında derslerini en az 2.00 not ortalaması ile tamamlamış olmak zorundadır. Bu derslere Yaz Stajı ve iki dönem Yerinde Uygulama zorunlu staj dersleri de dahildir.

Mezunların Mesleki Profili

Kaza sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında, programın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma imkânı oldukça geniştir.

İlk ve acil yardım teknikerleri; Sağlık Bakanlığı İl Ambulans Servisi (112) Başhekimliği ambulanslarında, Komuta kontrol merkezlerinde,

Özel sektör, belediye ve üniversitelere bağlı sağlık kuruluşlarının ambulanslarında, Özel sektör, üniversite ve kamu kurumu olan sağlık kuruluşlarının acil servislerinde, Hava ambulanslarında çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

İletişim BilgilerimizZafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1
Esenyurt İstanbul / Türkiye

444 9 123
tanitim@esenyurt.edu.tr

FAX : +(90) 212 699 09 90

Sosyal Medya