Staj İlanları

İlanın Adı: Uluslararası Ticaret / Uluslararası Lojistik Stajyer

İstanbul, Hadımköy-Arnavutköy’de bulunan ofisimizde istihdam edilmek üzere stajyer ihtiyacımız bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ekli dosyalara bakınız.