Neden İESU

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İESU) kurulduğu 2013 yılından bu yana gerek akademik ortamı ve kadrosuyla gerekse üniversite eğitimine kazandırdığı yenilikçi bakış açısıyla Türkiye'deki üniversiteler arasında öncü bir rol üstlendi. Eğitim, kültür ve sanat odaklı sosyal sorumluluk çalışmalarına ağırlık veren İstanbul Esenyurt Üniversitesi merak eden, özgür düşünen, sorgulayan, onurlu, milli değerlere saygılı, özgürlükçü, geleneklere ve farklılığa saygılı, toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştiriyor.
 
ULUSLARARASI FIRSATLAR
Erasmus+ gibi değişim programlarıyla birlikte Almanya, Belçika, İtalya, Polonya, İspanya, Portekiz, Letonya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan, Moğolistan ve Azerbaycan ülkelerindeki üniversitelerle 32 adet değişim anlaşmasıyla öğrencilerin yurt dışına açılmalarına imkân sağlıyor.
50’ye yakın yabancı uyruklu öğrenci de üniversitede Yüksek Lisans ve Lisans programında eğitim görerek Türk kültürünü öğrenme fırsatı buluyor.

İESU, öğrencilerini iş yaşamına hazırlamak üzere akademik eğitimin yanı sıra uygulamalı derslere yer veriyor. Örneğin, Radyo Sinema ve Tv, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri mezuniyet öncesi bünyesinde barındırdığı son teknoloji ile donatılmış stüdyoda ‘’gerçek bir proje’’ üzerinde çalışma olanağı buluyor. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri de üniversite kapsamında ‘’görevli öğrenci’’ olarak halkla ilişkiler faaliyetlerinde çalışma imkanına sahip oluyor.

İESU İLKLERi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi birçok bölümü bünyesinde barındırıyor. Üniversitemiz 4 fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile geleceğe yön verecek nesiller yetiştiriyor. İESU, genç nesillerin hayallerini süsleyen eğitim ve yaşam desteğiyle öğrencilerini ayrıcalıklı kılıyor.
 
OKURKEN PROFESYONELLEŞME
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, öğrencilerinin her alanda kendine güvenen, altyapısı kuvvetli, yeniliklere açık, üretken bireyler olarak mezun olmalarını amaçlıyor. Öğrencilerin hem gerçekleştirdikleri çeşitli projelerde hem de derslerde iş dünyası ile yakın ilişkiler kurup "gerçek" stajlar yapabilmeleri İESU için büyük önem taşıyor. "Okurken profesyonelleşme" ilkesi ile öğrenciler, üniversite sürecinde edindikleri akademik bilgileri pratik alanlar ile pekiştirebiliyorlar.

BURS OLANAKLARI
Üniversite olarak %20 Tercih bursu, ilçelere göre %20 ile 30 arasında yöre bursu, %30 ile 50 oranında spor, kültür ve sanat başarı bursu, %10 ile %100 arasında akademik başarı bursu, %50 çift anadal / yandal bursu, %50 yatay geçiş bursu, %15 ile 25 oranında şehit ve gazi bursu ve %10 kardeş bursları ile öğrencilerimizi eğitim yaşamlarında destekliyoruz.

Why choose IESU? 
Esenyurt Istanbul University (IESU) plays a leading role among the universities in Turkey with its academic and manegerial staff embracing an innovative perspective since its foundation in 2013. Istanbul Esenyurt University implements an education focused on culture and arts-oriented studies, social responsibility studies, technically advenced studies and We raise individuals who are curious, free-thinking, questioning, dignified, libertarian, socially responsible  and respectful to traditions and respectful to national values.
 

INTERNATIONAL OPPORTUNITIES  

The University gives all its students the opportunity for an Exchange semester via Erasmus+ Program in countries like Germany, Belgium, Italy, Poland, Spain, Portugal, Lithuania, Greece, Bulgaria as well as other Memorandum of Understandings and Exchange Agreements with countries like Azerbaijan, Kazakhstan and Mongolia. The number of our Agreements are more than 30 and we are raising the number every other day. 
More than 50 international students are already studying at our  university studying at undergraduate and graduate levels and are experiencing the Turkish Culture for themselves. 

We at IESU do also implement the training on work environment on controlled situations. As an example can be used our Studio, equipped with the last technology our student’s of the  Radio Television and Cinema, Public Relations programmes can use it while working on “real projects”. Our Public Relations students also have the opportunity to work as “ intern students” at several functions of the university. 
 
FIRST’S AT IESU 
Istanbul Esenyurt University teaches at many departments. Our university educates young people that will shape the future generations, with 4 Faculties, 2 Colleges, 2 Vocational Schools and 3 Graduate Schools. IESU gives its students the opportunity to a privileged education and life support that embellishes the dreams of young generations.
 
YOUNG PREFESSIONALS BUT STILL STUDENTS 
Istanbul Esenyurt University aims to enable its students to graduate as self-confident, open to innovations, productive individuals with a strong groundwork in education. It is very important for us at IESU, that students can establish close relationships with the business world and perform "real" internships both in various projects and courses they carry out. With the principle of "professionalizing while studying", students can reinforce their academic knowledge they have gained during the university process with practicals in their choosen field of study areas.


SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES
 

Üniversite olarak %20 Tercih bursu, ilçelere göre %20 ile 30 arasinda yöre bursu, %30 ile 50 oraninda spor, kültür ve sanat basari bursu, %10 ile %100 arasinda akademik basari bursu, %50 çift anadal / yandal bursu, %50 yatay geçis bursu, %15 ile 25 oraninda sehit ve gazi bursu ve %10 kardes burslari ile ögrencilerimizi egitim yasamlarinda destekliyoruz.
We offer several scholarships to our students with varying levels and try to support them. They can be listed as follows: 20% Preference Scholarship, 20% to 30% Local Student Scholarship, 30% to 50% Sports, Culture and Art Success Scholarship, 10% to 100% Academic Success Scholarship, 50% Double Major / Minor Program Scholarships, 50% Transfer Scholarships, 15 to 25% Scholarships given to Childrens of Martyrs and Veterans, and 10% for Sibling studying at our university.