SOSYAL HİZMETLER PROGRAMI

Modern toplum düzeninde insan ilişkilerinin niteliği, bireylerin veya ailelerin karşılaştığı sorunların üzerinden gelebilmesinde profesyonel yardım ve destek sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Toplumda yaşadığı koşullar, kişisel özellikleri veya diğer sebeplerle dezavantajlı insanların sayısı günden güne artmaktadır. Bu durum ise dezavantajı sebebiyle sosyal yardım veya desteğe ihtiyaç duyan bireylere yönelik ihtiyaçlarının temini, işlevsizliğin giderilmesi veya asgari düzeye çekilmesi gibi hususlarda çalışmalarda bulunacak nitelikli personel ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Sosyal Hizmetin bir bilim ve bir meslek olarak ortaya çıkması ve gelişmesi bu paralelde gerçekleşmiştir.

Ülkemizde sosyal hizmet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu temel personel olan sosyal çalışmacılar en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya eşdeğerindeki yükseköğretim kurumlarında yetişmektedir. Aynı alanda ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirilmesi ise Sosyal Hizmetler Ön Lisans Programlarında gerçekleştirilmektedir. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programı 2016-2017 yılında ilk öğrenci alımını yaparak eğitim- öğretim faaliyetine başlamıştır.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Bakanlığa ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan tüm kurum ve kuruluşlar). Sağlık Bakanlığı (Özel/Devlet/Üniversite/Branş ve İhtisas Hastaneleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu). Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü (Ceza evleri, denetimli serbestlik büroları), Aile Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Adli Tıp Kurumu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı. Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü veya İlgili Bölümleri. Üniversitelerin Mediko-Sosyal Merkezleri. Kredi ve Yurtlar Kurumu. Gençlik ve Spor Bakanlığı (Gençlik Merkezleri). Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi. Yerel Yönetimler (Belediyeler). Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri. Uluslararası Kuruluşlar (Büyükelçilikler, konsolosluklar vb.). Kamu ve Özel Kuruluşlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

  • Sosyal Hizmet
  • Sosyoloji

İletişim BilgilerimizZafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1
Esenyurt İstanbul / Türkiye

444 9 123
tanitim@esenyurt.edu.tr

FAX : +(90) 212 699 09 90

Sosyal Medya