TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Sağlık alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların sekretarya ,dokümantasyon, kayıt sistemlerinin günümüz bilgi iletişim çağının gerektirdiği teknolojileri de kullanarak verilerin toplayan, dataların oluşturan, bilgiye dönüştüren kullanan , kolay ulaşılabilir hale getiren arşivleyen yazılı sözlü iletişim becerilerine hakim olarak analitik düşünebilen, sağlık hizmeti alanlarla , sağlık hizmeti verenler arasında verimliliği arttıran ,tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerini yürütecek eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan programdır. Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Eğitim dili Türkçedir. Programın temel amacı sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkân verecek şekilde organize edilmiştir.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Programdan mezun olanlar; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, tıp kütüphanelerinde, laboratuar, muayanehane,sağlık danışmanlık ve ilaç medikal firmalarda, ameliyathane, acil servis,dal merkezi gibi gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bu yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. 

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

  • İşletme
  • İşletme Yönetimi
  • Sağlık Yönetimi

İletişim BilgilerimizZafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1
Esenyurt İstanbul / Türkiye

444 9 123
tanitim@esenyurt.edu.tr

FAX : +(90) 212 699 09 90

Sosyal Medya