TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık veya kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Programın teorik ve bir kısım uygulamalı dersleri Yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj ve diğer uygulamalar devlet ve özel hastahanelerde, özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Dersler programda görevli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda da istihdamları mümkündür.

Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Mezunların Mesleki Profili
Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerin ve tıp fakültelerinin biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarında, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzıssıhha enstitülerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde, kan bankalarında ve diyaliz merkezlerinde çalışabilirler.

Bir Üst Dereceye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıda yer alan 4 yıllık lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

  • Biyoloji
  • Biyomühendislik
  • Biyoteknoloji
  • Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
  • Genetik ve Biyomühendislik
  • Hemşirelik
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

İletişim BilgilerimizZafer Mah. Adile Naşit Bulv. No:1
Esenyurt İstanbul / Türkiye

444 9 123
tanitim@esenyurt.edu.tr

FAX : +(90) 212 699 09 90

Sosyal Medya