ESUZEM Anasayfa

23 Mart 2020 tarihi itibarıyla Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edilmiştir. Bu dönemde derslerin %91’i senkron ve %9’u asenkron olarak uzaktan eğitimde kapsamında açılmıştır.

Pandemi dönemi uzaktan eğitim dersleri başlamadan hemen önce ESUZEM Teknik Ekibi tarafından öğretim elemanlarına uzaktan eğitim sisteminin işleyişi hakkında eğitim verilmiştir. Verilen eğitimlerden sonra ders veren öğretim elemanlarına mentorluk etmek üzere belirli sayıda öğretim elemanı seçilmiştir. Teknik ekip ve mentorlar arasında iletişimin kurulması, ders veren öğretim elemanlarının canlı ders, sınav, ödev ve diğer teknik işlemler esnasında yaşayabilecekleri sorunlara çözüm bulunması sağlanmıştır.

Bu bağlamda pandemi sürecinde kullanılan Uzaktan Eğitim Sisteminin değerlendirilmesi amacıyla öğretim elemanlarına, mentorlara ve öğrencilere yönelik “Öğretim Elemanı Uzaktan Eğitim Memnuniyet”, “Mentor Uzaktan Eğitim Memnuniyet”, “Öğrenci Uzaktan Eğitim Memnuniyet” anketleri uygulanmıştır.

Yapılan anketlerin sonuçları incelendiğinde;

  • Öğretim elemanlarının yaşadığı sorunlar karşısında, ESUZEM Müdürlüğünün oluşan krizleri %84 oranında başarılı şekilde yürüttüğü görülmüştür. Ayrıca üniversitemizde uygulanan Mentorluk sisteminden ve genel olarak üniversitemizde verilen Uzaktan Eğitim hizmetinden %88 düzeyinde memnun oldukları görülmektedir.

Tablo 1:Öğretim Elemanı Genel Memnuniyet Özet Tablosu

Genel Memnuniyet

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Öğretim Elemanı Yönetim Memnuniyeti

89

85

16

7

4

Öğretim Elemanı Senkron/Canlı Ders/Video Destekli Dersler Memnuniyeti

72

80

25

15

9

Öğretim Elemanı Teknik Alt Yapı Memnuniyeti

80

84

21

12

5

Öğretim Elemanı Uzaktan Eğitim Öğrenci Yönetim (Alms) Sistemi Mamnuniyeti

94

75

23

6

3

Öğretim Elemanı Canli Ders (Perculus) Sistemi Memnuniyet

93

79

19

6

3

Öğretim Elemanı Esuzem Genel Bilgilendirme Ve Duyurular Memnuniyeti

81

89

18

9

4

Öğretim Elemanı Mentor Memnuniyeti

103

73

18

4

3

Öğretim Elemanı Öğretim Elemani ESUZEM Memnuniyeti

90

81

19

6

5

Ortalama

88 (%44)

81 (%40)

20 (%10)

8 (%4)

5 (%2)

 

  • Pandemi sürecinin başında %71 oranında uzaktan eğitim deneyimi olmayan mentorlar eğitilerek, takip sistemini başarıyla yürütmeleri sağlanmıştır. Mentorların %95’i sorun ile karşılaştığında ESUZEM Müdürlüğü ile sorunu hızla çözüme kavuşturduğunu belirtmişlerdir. Mentorların %89 ’u mentorluk sisteminden, %91’i ise pandemi sürecinde uzaktan eğitim sisteminde memnuniyetini belirtmişlerdir.
  • Öğrencilerin üniversitemizde verilen uzaktan eğitim hizmetinden duydukları memnuniyet %59, memnuniyetsizlik oranı ise %19 olarak görülmüştür.
  • Öğrencilerin pandemi sürecinde ESUZEM yönetiminin ulaşılabilir olması konusundaki memnuniyet oranı %59 olarak görülmektedir.

 

Tablo 2. Üniversite Yönetim Memnuniyeti Ölçeği özet tablosu

Yönetim Memnuniyeti

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

Pandemi sürecinde Üniversitenin aldığı kararlardan memnunum.

566

970

708

291

329

Pandemi sürecinde Üniversitenin tutum ve yaklaşımından memnunum.

536

1055

662

301

302

Pandemi sürecinde Üniversitenin açıklama ve bilgilendirmelerinden memnunum.

516

1008

630

353

349

Pandemi sürecinde mali işler departmanı ulaşılabilir olmuştur.

408

866

890

316

373

Pandemi sürecinde öğrenci işleri ulaşılabilir olmuştur.

397

824

755

395

488

Pandemi sürecinde ESUZEM yönetimi ulaşılabilir olmuştur.

545

1158

678

199

274

Pandemi sürecinde Üniversite yönetimi ulaşılabilir olmuştur.

462

954

814

281

357

Ortalama

490

(%17)

976

(%34)

734

(%26)

305

(%11)

353

(%12)

 

  • Öğrenci akademik birim memnuiyet oranı %53, teknik alt yapı memnuniyet oranı ise %56 olarak görülmektedir.

Tablo 3. Öğrenci Genel Memnuniyet Özet Tablosu

Genel Memnuniyet

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılmıyorum

ÜniversiteYönetim Memnuniyeti

490

976

734

305

353

Akademik Birim Yönetimi Memnuniyeti

537

989

691

316

324

Dijital İçerik / Öğretim Materyali Memnuniyeti

572

1220

624

204

238

Senkron (Canlı Ders) / Video Destekli Dersler Memnuniyeti

590

1090

632

260

282

Öğrenci Teknik Altyapı Memnuniyeti

556

1032

640

327

303

Öğrenci Uzaktan Eğitim Memnuniyeti

648

848

633

336

391

Ortalama

566

(%20)

1026

(%36)

659

(%23)

291

(%10)

315

(%11)

 

Mentor Memnuniyet Anketi Değerlendirmesi

Öğrenci Memnuniyet Anketi Değerlendirmesi

Öğretim Elemanı Memnuniyet Anketi Değerlendirmesi