Yönetim Kurulu

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Özlem Arzu AZER Müdür
Dr.Öğr. Üyesi Meysure Evren ÇELİK Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Engin YÖRÜK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KANTARCI Üye
Arş. Gör. Duygu VARDAĞLI Üye