Yönetim Kurulu

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Prof. Dr Özlem Arzu AZER  
Dr.Öğr. Üyesi Meysure Evren ÇELİK Müdür
Dr.Öğr. Üyesi Engin YÖRÜK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Hakan KANTARCI Üye
Arş. Gör. Duygu VARDAĞLI Üye