Yönetim Kurulu

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
  Murat ERGİN Müdür V.
Öğr. Gör. Mesut ÖZTIRAK Üye
Öğr. Gör. M. Serhat DURMUŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Vesile KÜÇÜK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sefer GÜMÜŞ Üye