Yönetim Kurulu

Unvanı Adı Soyadı Temsil Heyeti
Dr. Öğr. Üyesi Sahiba KHALOFOVA Müdür
  Özge TÜRKMEN Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Özlem Arzu AZER Üye
Doç. Dr. Haşmet SARIGÜL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Engin YÖRÜK Üye